Välj rätt uppvärmning av bostaden

Som de flesta villaägare blivit varse är det ganska dyrt att värma upp en bostad, särskilt av modellen större. Dock finns här mycket att göra för att få ned kostnaden och alltför många hänger kvar vid äldre metoder för att få värme därhemma. Det allra ”värsta” man kan ha är gamla elektriska element. På samma nivå finns de gamla oljeeldade pannorna, som dessutom ska servas dyrt med jämna mellanrum. Det finns de som använder sig av vedeldade pannor, samt pellets, men detta har visat sig vara både osmidigt och struligt (bristande funktionalitet). När det handlar om att värma upp en bostad är strul det sista man vill ha; detta ska fungera prickfritt. Dock finns det varianter som fungerar mycket väl och inte behöver bli särskilt dyrt att implementera.

En av dessa varianter är bergvärme, som många yngre familjer installerar i sina villor. Detta kostar förvissa en bra slant att installera och det kräver att man kommer bo kvar i bostaden i många år innan man får igen sina satsade pengar. När det väl är på plats är det mycket billigt att driva och man får en riktigt behaglig värme.

En metod som är avsevärt mycket billigare än bergvärme är att skaffa sig en eller flera luftvärmepumpar. Man kan ha en luftvärmepump per våningsplan om man vill, men placerar man en luftvärmepump riktigt strategiskt kan ytterligare en våning värmas upp. Trots allt stiger ju värme uppåt. En riktigt bra luftvärmepump får man får drygt 20 000 kr inklusive installation, vilket får anses som billigt. Dessa ska sedan servas ungefär vart annat år, vilket brukar kosta någon tusenlapp per styck. Luftvärmepumpen fungerar också i sommarstugor och kan enkelt och smidigt styras så att den startar en stund innan man anländer till stugan.