Vikten av att ha jordfelsbrytare

Någonting som bara måste fungera i en fastighet är elen. Det får inte förekomma några fel eller störningar, då detta inte bara är irriterande utan också kan vara väldigt farligt – ja, till och med livshotande om det är riktigt illa. Det luriga med el är att det behövs så lite för att det ska bli farligt, till skillnad från ett litet vattenläckage och andra småfel som kan uppträda i en villa eller bostadsrätt.

Hur ska man då hålla koll på de fel som eventuellt uppstår i bostaden? Svaret är enkelt; man bör skaffa sig en jordfelsbrytare, om detta inte redan finns. En jordfelsbrytare är kopplad mot proppskåp och andra komponenter som sköter eltillförseln i huset och fungerar genom att helt enkelt bryta strömmen om det skulle hända något i elsystemet. Jordfelsbrytaren läser ständigt av den stadiga ström av el som används i huset och reagerar på mycket små avvikelser – och det räcker med små avvikelser för att det ska kunna gå riktigt illa.

En jordfelsbrytare har en switch som ställer sig i ett visst läge när den stänger av strömmen. När det blir ett strömavbrott i fastigheten är det därför just denna switch som man testar först; går det att ställa den i läget ”på” igen utan att den stänger av strömmen igen så var det antagligen något tillfälligt fel. Fjädrar den dock tillbaka till det avstängda läget, det vill säga vägrar att slå på strömmen igen, är det något som är galet. Här finns det anledning att testa olika apparater och annat som finns inkopplat i eluttagen om det är någon av dessa som orsakar avbrottet. Ofta är det något som precis använts; det kan hända när du exempelvis kopplar in en felaktig brödrost eller något annat.