En E-meter är en elektronisk enhet som används av scientologerna för att genomföra det de kallar för en ‘auditering’. Till funktionen påminner den i hög utsträckning på lögndetektorn. Men där den sistnämnda är kontroversiell sett till frågan om den fyller något syfte, har E-metern ingen egentlig funktion överhuvudtaget, om du inte är scientolog då. E-meter står för ‘Electro-psychometer’. Kopplad till maskinen är två elektroder som den som auditeras håller i vardera hand. Elektroderna mäter sedan resistansen i huden vilket redovisas på en liten mätare.

 

Du är förmodligen inte ute efter att driva en e-meter så billigt som möjligt, men visst vore det väl fint med billig el hemma? jämför elpriser hos Bytelbolag.se för att hitta de erbjudanden som passar din elkonsumtion bäst. På Byt elbolag hittar du enkla verktyg som låter dig göra en energikalkyl och kan sedan enkelt byta elavtal via samma hemsida.

 

Ett verktyg för ‘auditeringar’

 

E-metern utvecklades först av Volney Mathison med syftet att användas som ett hjälpmedel inom psykoanalys och psykoterapi. Han blev inspirerad till att utveckla apparaten efter att 1950 ha lyssnat på ett föredrag av scientologernas grundare L. Ron Hubbard. Hubbard ska under föredraget tydligen ha orerat om svårigheterna med att få pålitliga data av patienter i terapisessioner. Mathison satte följdriktigt igång med att försöka utveckla en metod som skulle kunna göra terapeutiska bedömningar mer tillförlitliga och uppfann då E-metern. I efterhand har Scientologerna reviderat historien. Enligt scientologernas egen historieskrivning ska Mathison ha utvecklat e-metern utifrån Hubbards specifikationer. Ibland heter det att det var Hubbard ensam som uppfann den.

Den som auditeras får under överseende av någon som är högt uppsatt i scientologerna svara på en serie frågor eller uppmaningar. Den som auditerar noterar sedan av subjektet svarar samtidigt som han övervakar responsen via e-metern. Träningen för att överse en auditering inkluderar att hålla uppsikt efter specifika nålsrörelser vilka tillskrivs olika betydelser. Målet är att avgöra om den som svarar lyckats frigöra sig från olika typer av andligt bagage. Scientologerna menar att E-metern mäter vad de kallar för ‘mental massa’, vilket enligt Hubbard bär samma egenskaper som materia.

I manualen för en E-meter illustreras detta med en serie av tre teckningar som visar en man som står på en våg. På den första bilden står mannen på vågen som visar att han väger 150, vilka enheter som åsyftas står inte. Den andra bilden visar en man som står nedtyngd under mentalt bagage som påstås ge honom en vik om 180. Den sista bilden visar samman utan mentalt bagage och en vikt på 148. Det är med andra ord väldigt luddigt, och helt ovetenskapligt. Men scientologerna menar att E-metern är ett nödvändigt verktyg för att göra människor upplysta. Eller för att använda deras terminologi, ‘clear’.

Author mikael
Published
Categories Energin
youplay