Enligt en enig vetenskapsvärld står världen inför en enorm utmaning. Vårt beroende av fossil energi har orsakat en situation som kommer att ställa om världens klimat. Jordens genomsnittstemperaturer kommer att höjas och som en följd av det kommer vädret bli mer volatilt och oförutsägbart. Det är av den anledningen som det är av yttersta vikt att vi mer och mer försöker ställa om vår energiproduktion till förnybara källor som vind, sol och vatten. Med det sagt kommer processen att gå bättre om vi vet vad det är vi byter till.

Kanske är du med och bidrar till utvecklingen av förnybara energikällor, kanske gör du någonting helt annat. Alldeles oavsett, om du är en person med idéer som driver egen firma så behöver du kanske ibland tillgång till snabba lån för att genomdriva nästa projekt. Capcito är en företagsbank som ser det som sitt huvuduppdrag att hjälpa ditt företag att växa. Det gör de genom att erbjuda företagslån med några av marknadens bästa villkor. De har inga dolda avgifter och inga bindningstider. Du kan få en kostnadsfri offert från dem på 30 sekunder. Om du tycker om deras förslag godkänner du lånet med BankID. Pengarna får du sedan utbetalda till ditt företagskonto redan samma dag.

Vindkraft är opålitligt

Många av problemen med förnybara energikällor har att göra med att de är relativt opålitliga jämfört med fossila alternativ. Det är fortfarande så att bortfall under produktionen av el med vindkraft måste kompenseras med el från kol- och kärnkraftverk. Solkraft å sin sida är betydligt mer pålitligt än vindkraft men också mycket dyrare. För att generera nog med ström för att räknas behöver man bygga solpaneler över en stor yta. Lösningen på vissa förnybara energikällors instabilitet kan såklart vara batterier, men de är otroligt dyra och energikrävande att tillverka.

Är kärnkraft svaret?

En del menar att vi tenderar att släta över problemen som trots allt finns med förnybara energikällor. För att producera så mycket el som krävs för att motsvara vad vi konsumerar idag skulle vi behöva bygga mängder av sol- och vindkraftverk. Vi skulle antagligen behöva så pass många att vi måste börja avverka skog över hela världen. Många påstår att det går att placera solkraftverk i öknen, men det kan vara så att de underskattar problemen som ökensanden utgör. Det tar inte lång tid förrän sanden blåser över och helt täcker solpanelerna. Och med de enorma ytorna som krävs är det inte något enkelt jobb att hålla dem rena. Kärnkraft är skrämmande på många sätt, men kan vara den bästa lösningen vi har. Kärnkraft är i praktiken en närmast obegränsad energikälla och är en ren energikälla så länge som vi tar förvaringen av restavfallet på allvar.

Author mikael
Published
Categories Energin
youplay